Głównej zawartości

Cennik upomnień

Cennik opłat regulaminowych przewidzianych za upomnienie

1 - upomnienie - 2 zł

2 - upomnienie - 3 zł

3 - upomnienie - 4 zł

Upomnienie listem poleconym 10 zł.